Berbakti Kepada Kedua Orang Tua

Berbakti Kepada Kedua Orang Tua

Sumber foto: www.hipwee.com

             Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, birrul walidain atau berbakti  kepada orang tua, hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi tiga bentuk kewajiban:
            Pertama           : menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam maksiat.
Kedua             : menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua, atau diberikan oleh orang tua.
Ketiga             : membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan.

Hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua, antara lain sebagai berikut.

1.      berbakti  kepada orang tua merupakan amal yang paling utama
2.      apabila orang tua kita rida atas apa yang kita perbuat , Allah Swt. Pun rida
3.      berbakti  kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal saleh tersebut
4.      berbakti  kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur
5.      berbakti  kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah(surga) oleh Allah swt.

Cara berbakti  kepada orang tua

1.      berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya.
2.      Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun.
3.      Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya.
4.      Rela berkorban untuk orang tuanya.
5.      Meminta kerelaan orang tua, walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Allah Swt. Tidak meridainya hingga orang itu meridainya

Cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal

1.      Merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyalatkan, dan menguburkannya.
2.      Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya (utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup).
3.      Menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua.
4.      Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak.
5.      Mendoakan ayah, ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Swt. dari segala dosa orang tua kita.
Sumber : buku paket pendidikan agama islam dan budi pekerti SMA/MASMK/MAK kurikulum 2013
LihatTutupKomentar